در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
208 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 21)

اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن ملی 2997 نمایش

برای انسان سنتی، اصل، «سنت» است و وحی و الهام الهی، چیزی است که از آسمان به زمین می رسد و تمام مسایل دیگر تحت الشعاع آن قرار می گرفت. از آن روی که انسان سنتی توجهش به وحی و مفاهیم آسمانی بود، زندگی...
5 ماه از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ملی 20083 نمایش

کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌...
2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

نخستین همایش ملی پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی ملی 2211 نمایش

امروزه با حرکت پرشتاب جامعه ایران به استفاده از اینترنت و حاکمیت ابزارهای متصل به وب بر ساحت‌های گوناگون زندگی شهروندان ایرانی، شاهد گسترش روزافزون جرایم این حوزه نیز هستیم. جرایم و آسیب‌های حوزه ف...
طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،
2 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
1 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
2 هفته دیگر برگزار خواهد شد.

ششمین همایش ریاضیات و علوم انسانی ملی 25207 نمایش

همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضی مالی میعادگاه تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربه میان فعالان بازار سرمایه و پژوهشگران دانشگاهی در زمینه های مالی و پولی است. محل آشنایی دانش آموختگان دانشگا...
2 ساعت تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.

برگه 1 از 21