در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
281 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 29)

پانزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی بین المللی 23 نمایش

همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی و ادبی کشور است که به صورت سالانه برگزار می شود. تا کنون چهارده دوره از این همایش در دانشگاه های معتبر کشور برگزار ش...
طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،
4 ماه از مهلت زمانی ارسال خلاصه مقاله زمان باقی است.

هفدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران بین المللی 635 نمایش

پس از برگزاری موفقیت‌‌آمیز 16 دوره از کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران طی 19 سال گذشته، هفدهمین دوره این کنفرانس در 19 و 20 شهریور 1399، با هدف هم‌‌افزایی دانش پژوهش‌گران و صنعت‌گران حوزه امنیت ...
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، علوم پایه ،
2 روز از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
1 روز از مهلت زمانی ارسال خلاصه مقاله زمان باقی است.

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات بین المللی 15310 نمایش

با استعانت از پروردگار متعال، سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دانشگاه صنعتی شاهرود در روزهای 3 و 4 اردیبهشت 1399 برگزار خواهد شد.
نتایج داوری 1 ماه دیگر اعلام خواهد شد.
5 ساعت از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان بین المللی 7828 نمایش

نخستین کنگره بین المللی زیست پزشکی اصفهان با هدف به اشتراک گذاشتن یافته های جدید زیست پزشکی در حیطه های مختلف و بهره گیری از دانش و تجربیات دانشمندان برجسته رشته های مختلف زیست پزشکی در داخل و خارج...
طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،
نتایج داوری 2 هفته دیگر اعلام خواهد شد.

نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی بین المللی 19358 نمایش

«نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی» با هدف تدوین شاخصه‌های کلی جامعه سالم و راهبردهای دستیابی به آن با تکیه بر اصول و موازین قرآن و حدیث برگزار می گردد. به بیان دیگر این کنفرانس، درصد...
طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ، علوم پزشکی ،
نتایج داوری 3 هفته دیگر اعلام خواهد شد.

دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران بین المللی 8936 نمایش

سمینارهای پژوهشی زنبورعسل از سال 1372 توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار گردیده است که پس از تاسیس انجمن علمی زنبورعسل ایران در سال 1384 و با توجه به وظایف انجمن­های علمی در برگزاری سمینارهای...
طبقه بندی ها : کشاورزی ،
2 روز دیگر برگزار خواهد شد.

شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع بین المللی 5802 نمایش

کنفرانس های بین المللی مهندسی صنایع سالانه با همکاری دانشکده های مهندسی صنایع برجسته کشور و همچنین دانشگاه ها و نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی مختلف بین المللی برگزار می شود. شانزدهمین دوره این کنفر...
2 روز دیگر برگزار خواهد شد.

برگه 1 از 29