در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
4 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1)

اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن منطقه ای 120742 نمایش

در سال 1979 در اجلاس آلماتای قزاقستان سلامتی و در سال 1989 در اجلاس سوئد ایمنی به عنوان حق اولیه بشر به رسمیت شناخته شد و کشورهای عضو سازمان ملل متعهد به تامین سلامتی برای همه افراد بشر شدند. در سا...
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، جغرافیا ،
3 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

همایش منطقه ای مدیریت اجرایی HSE در مهندسی ایمنی صنعتی منطقه ای 519 نمایش

همایش منطقه ای مدیریت اجرایی HSE در مهندسی ایمنی صنعتی در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران منطقه ای 322 نمایش

همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران توسط دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : جغرافیا ،

دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک منطقه ای 405 نمایش

دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز در اسفند 1394 برگزار خواهد گردید.
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،

برگه 1 از 1