در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
112 کنفرانس یافته شده (برگه 12 از 12)

کنگره ملی امیر کبیر، امیر وقف ملی 172 نمایش

کنگره ملی امیر کبیر؛ امیر وقف با رویکرد تبیین شخصیت امیرکبیر؛ در چهار بخش اصلی «علمی»، «ادبی»، «هنری» و «فضای مجازی» آثار علاقمندان به شرکت در کنگره را دریافت میکند. «علمی»، «ادبی»، «هنری» و «فضای ...
3 روز از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

همایش ملی ملک الشعرا بهار ملی 2947 نمایش

همايش ملي ملك الشعرا بهار ، تابستان 1396 در مشهد برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : فرهنگی و ادبی ،

برگه 12 از 12