در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
361 کنفرانس یافته شده (برگه 3 از 37)

یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران ملی 10589 نمایش

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مفتخر است یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار نماید. ا...
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری ملی 119 نمایش

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری ایجاد کیفیت فضایی از اساسی ترین اهداف طراحی مناظر و بافت های شهری است. طراحی فرآیندی است که در آن وضعیت موجود به لحاظ عملکردی، معنایی و کالبدی به وض...
2 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
3 هفته تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.
2 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
3 هفته تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.

بیست وهفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران ملی 7774 نمایش

این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامه‌ریزی شده است. کمیته برگزاری کنفرانس از کلیه پژوهش...
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
2 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

همایش مناسبات فلسفه و تمدن درجهان اسلام ملی 1122 نمایش

​درباره ی چیستی تمدن و منطق چیره بر آن و به همان گونه درباره­ ی چیستی فلسفه و منطق راهبر آن، تعاریف و تفاسیر متنوع و متفاوتی وجود دارد. برخی تمدن را با تکیه بر عناصر معنوی و برخی دیگر با تکیه بر عن...
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

چهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده تحت عنوان TOPHPC2019 بین المللی 21482 نمایش

چهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده، اردیبهشت 1398 به میزبانی دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار خواهد گردید.
4 هفته دیگر برگزار خواهد شد.

برگه 3 از 37