در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
824 کنفرانس یافته شده (برگه 5 از 83)

کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد ملی 3843 نمایش

کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد ، اردیبهشت 1398 در قائمشهر برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران ملی 10560 نمایش

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مفتخر است یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار نماید. ا...
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

نخستین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری ملی 78 نمایش

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری ایجاد کیفیت فضایی از اساسی ترین اهداف طراحی مناظر و بافت های شهری است. طراحی فرآیندی است که در آن وضعیت موجود به لحاظ عملکردی، معنایی و کالبدی به وض...
3 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
4 هفته تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.
3 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
4 هفته تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.

دوازدهمین کنگره سرامیک ایران ملی 4098 نمایش

انجمن سرامیک ایران در نظر دارد دوازدهمین کنگره سرامیک ایران را در اردیبهشت ماه 1398 در تهران(دانشگاه علم و صنعت ایران) برگزار نماید. بدینوسیله از کلیه اساتید، دست اندرکاران صنایع سرامیک, دانشجویان ...
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

بیست وهفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران ملی 7755 نمایش

این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامه‌ریزی شده است. کمیته برگزاری کنفرانس از کلیه پژوهش...
1 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

برگه 5 از 83