در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
482 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 49)

هفدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران بین المللی 8228 نمایش

پس از برگزاری موفقیت‌‌آمیز 16 دوره از کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران طی 19 سال گذشته، هفدهمین دوره این کنفرانس در 19 و 20 شهریور 1399، با هدف هم‌‌افزایی دانش پژوهش‌گران و صنعت‌گران حوزه امنیت ...
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، علوم پایه ،
5 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ملی 20037 نمایش

کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌...
2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
2 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
1 هفته از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
2 هفته دیگر برگزار خواهد شد.
4 روز تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.

برگه 1 از 49