در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
128 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 13)

اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن ملی 7955 نمایش

برای انسان سنتی، اصل، «سنت» است و وحی و الهام الهی، چیزی است که از آسمان به زمین می رسد و تمام مسایل دیگر تحت الشعاع آن قرار می گرفت. از آن روی که انسان سنتی توجهش به وحی و مفاهیم آسمانی بود، زندگی...
4 ماه از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.
2 ماه از مهلت زمانی ارسال اصل مقاله زمان باقی است.

همایش ملی شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی ملی 9781 نمایش

مذهب شافعی از مذاهب تأثیرگذار در تمدن اسلامی است و شافعیان ایران نقش بسزایی در تحول علوم و پیشرفت تمدن اسلامی داشته‌اند، لذا مفتخریم که برگزاری اولین کنفرانس ملی «شافعیان در گستره تمدن ایران اسلامی...
4 روز تا اتمام مهلت نهایی ثبت نام زمان باقی است.

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ملی 30102 نمایش

کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌...
1 هفته دیگر برگزار خواهد شد.

چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی ملی 4654 نمایش

امکان تغییر در برنامه کنفرانس وجود دارد. سایت همایش را چک نمایید.

اولین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی ملی 10748 نمایش

نظر به پيشرفت گسترده‌ی هوش مصنوعی، می‌توان از آن در حل برخی از مسائل دشوار یا پر هزینه در فرآیند استنباط بهره گرفت و با صرفه‌جویی در وقت و هزینه و همچنین افزایش دقت، گام بلندی در جهت پیشرفت علوم اس...

برگه 1 از 13