در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : انجمن-زنبور-عسل-ایران

دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران بین المللی 5677 نمایش

سمینارهای پژوهشی زنبورعسل از سال 1372 توسط مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار گردیده است که پس از تاسیس انجمن علمی زنبورعسل ایران در سال 1384 و با توجه به وظایف انجمن­های علمی در برگزاری سمینارهای...
طبقه بندی ها : کشاورزی ،
نتایج داوری 1 هفته دیگر اعلام خواهد شد.

برگه 1 از 1