در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
3 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-اردبیل

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر ملی 2311 نمایش

با استعانت از پروردگار متعال، چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر در شهر زیبا و تاریخی اردبیل، از تاريخ بیست و سوم تا بیست و چهارم آبان ماه 1397 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد...
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،

کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی ملی 5695 نمایش

کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی ، آبان 1306 در اردبیل برگزار خواهد شد.

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها ملی 4764 نمایش

هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها در مرداد 1395 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ، علوم پایه ،

برگه 1 از 1