در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : دانشگاه-شهید-مدنی-آذزبایجان

پنجمین سمینار ملی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی ملی 6902 نمایش

پنجمین سمینار آنالیز غیر خطی و بهینه سازی از یازدهم تا سیزدهم تیرماه سال 1399 توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.
4 هفته دیگر برگزار خواهد شد.

برگه 1 از 1