در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : سومین-همایش-ملی-توسعه-پایدار-فضایی-با-تاکید-بر-سواحل-جنوبی-دریای-خزر

سومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی با تاکید بر سواحل جنوبی دریای خزر ملی 760 نمایش

سکونتگاه­های انسانی کشور و در این بین شمال کشور در سال­های اخیر با تغییرات و تحولات گسترده در زمینه فعالیت ­های اقتصادی، مناسبات اجتماعی، کاربری اراضی، حکمروایی محلی و ... مواجه بوده که ساختار فضای...

برگه 1 از 1