در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : ششمین-کنفرانس-بین-المللی-مواد-فوق-ریزدانه-و-نانوساختار

ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار بین المللی 11752 نمایش

ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار آبان سال 1396 توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
طبقه بندی ها : فنی و مهندسی ،

برگه 1 از 1