در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه
1 کنفرانس یافته شده (برگه 1 از 1) - کلمه کلیدی : پنجمین-سمینار-ملی-آنالیز-غیر-خطی-و-بهینه-سازی

پنجمین سمینار ملی آنالیز غیر خطی و بهینه سازی ملی 4501 نمایش

پنجمین سمینار آنالیز غیر خطی و بهینه سازی از یازدهم تا سیزدهم تیرماه سال 1399 توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.
3 ماه دیگر برگزار خواهد شد.

برگه 1 از 1