در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اردبیل / اردبیل

کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی ملی 5340 نمایش

زمان برگزاری : 11 آبان 1396 زمان اتمام : 11 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی ، آبان 1306 در اردبیل برگزار خواهد شد.

وب سایت : nahjconfiau.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : اردبیل- میدان بسیج – مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل- دبیرخانه کنفرانس نهج البلاغه
محل برگزاری : اردبیل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
شماره تلفن تماس : 04533725579
شماره فکس : 04533725578
ایمیل :
محور ها : نهج البلاغه و اقتصاد مقاومتی
حقوق شهروندی در نهج البلاغه
صلح و سلام از منظر نهج البلاغه
قرآن و نهج البلاغه
تربیت و نهج البلاغه
نهج البلاغه و سبک زندگی
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه
جایگاه خانواده از دیدگاه نهج البلاغه
مدیریت از نگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
کارآمدی نظام سیاسی از دیدگاه نهج البلاغه
راهکارهای همدلی دولت- ملت از دیدگاه نهج البلاغه
نقش عدالت در پیشرفت و توسعه اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه
عرفان و نهج البلاغه
مهدویت و نهج البلاغهکنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی