در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات ملی 9230 نمایش

زمان برگزاری : 26 بهمن 1396 زمان اتمام : 26 بهمن 1396
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی زند
به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه کمي و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي زبان و ادب کشور، نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ 26 بهمن‌ماه 1396 در مرکز همایش‌های موسسه آموزش عالی زند شیراز با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات دانشمندان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و محققان در مورد تمام جنبه های زبان و ادبیات فارسی و ملل برگزار خواهد شد.

وب سایت : lin.shirazconf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 آبان 1396
آدرس دبیرخانه : شیراز- انتهای خیابان همت جنوبی، موسسه آموزش عالی زند
محل برگزاری : شیراز
شماره تلفن تماس : 07136321041
شماره فکس :
ایمیل : lin.shirazconf@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 11 آبان 1396
محور ها :
* آموزش زبان
یادگیری و اکتساب زبانی
رویکردها و روش‌ها در آموزش زبان
آزمون‌سازی و تهیه متون آموزش زبان
و سایر موضوعات مرتبط
* مطالعات ترجمه
مطالعات کاربردی و میان‌رشته‌ای در ترجمه
مباحث نوین در ترجمه
ترجمۀ ادبی
و سایر موضوعات مرتبط
*مسائل زبان‌شناسی
آواشناسی و واج‌شناسی
ساخت‌واژه و معناشناسی
تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی
مطالعات میا‌ن‌رشته‌ای زبان‌شناختی
مباحث زبانی از منظر مکاتب زبان‌شناسی
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی
زبانشناسی حقوقی
و سایر موضوعات مرتبط
* ادبیات
زبان و ادبیات فارسی
زبان و و ادبیات انگلیسی و ادبیات ملل (عربی و ..)
تاریخ ادبیات و نقد ادبی
ادبیات تطبیقی و موضوعات میان‌رشته‌ای
نقد و بررسی متون زبان و ادبیات فارسی در مدارس
کتاب‌شناسی و متن‌پژوهی
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات پایداری
انواع ادبی
و سایر موضوعات مرتبط
بخش ویژه
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (رویکردها و روش‌ها، متون اموزشی، آزمون‌سازی و …)نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات