در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران بین المللی 9145 نمایش

زمان برگزاری : 12 آذر 1396 زمان اتمام : 14 آذر 1396
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی تهران. انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران.
بهنام پروردگار توانا با استعانت از خداوند مهربان و از سوی انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران، افتخار دارم شما عزیزان را برای حضوری پر شور و گرم در اولین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران که از تاریخ 12 لغایت 14 آذر ماه با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و پژوهشکده محیط زیست برگزار می شود، دعوت نمایم.

وب سایت : issmecongress.com/Congress/UIPanel
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 شهریور 1396
آدرس دبیرخانه : Iranian Scientific Society of Medical Entomology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Pour Sina St., Qods St., Enghelab St., Tehran, Iran
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188951393
شماره فکس : 88951393 021
ایمیل : info@issme.ir
محور ها : Vector-Borne Diseases
Climate Change & Vector-Borne Disease
Medical and Veterinary Entomology
Forensic Entomology
Urban Entomology
Vector Control
Toxicology
Integrated Vector Management
Systematic, Phylogeny and Evolution
New area of research

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پزشکی ،


اولین کنگره بین المللی بیماری های منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران