در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سمنان / شاهرود

دومین سمینار آمارفضایی و کاربردهای آن ملی 6277 نمایش

زمان برگزاری : 3 آبان 1396 زمان اتمام : 4 آبان 1396
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شاهرود. با همكاری انجمن آمار ایران، دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشكده آمار ایران
دومین سمینار آمارفضایی و کاربردهای آن ، آبان ماه سال جاری در شاهرود برگزار خواهد گردید.

وب سایت : spatial2.shahroodut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 مهر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 20 مهر 1396
آدرس دبیرخانه : شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم ریاضی، دبيرخانه دومين سمينار آمار فضایی و كاربردهای آن
محل برگزاری : شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره تلفن تماس : 02332300235
شماره فکس :
ایمیل : spatial2@shahroodut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 مهر 1396
محور ها : فرآیندها و مدل های فضایی و فضایی-زمانی
مدل های زمين آماری، مدل های مشبكه ای، مدل های الگوهای نقطه ای، مدل های فضایی فرین، مدل های
بقای فضایی و فضایی-زمانی، مدل های اقتصادسنجی فضایی، مدل های فضایی پویا، مدل های فرآیند
گاوسی
 ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-زمانی
ساختارهای وابستگی نامانا، جداپذیر، و جداناپذیر، مدل بندی ساختارهای وابستگی فضایی و فضایی-
زمانی با توابع مفصل، تاثير مقياس های فضایی بر مدل بندی ساختارهای وابستگی
 استنباط آماری در فرآیندهای فضایی و فضایی-زمانی
روش های برآوردیابی، ویژگی های مجانبی برآوردگرهای پارامترهای مدل های فضایی و فضایی-زمانی،
آزمون های آماری در فرآیندهای الگوی نقطه ای، سایر روش های استنباطی در مدل های فضایی و
فضایی-زمانی
 نمونه گیری فضایی
روش های بهينه نمونه گيری فضایی، معيارهای سنجش بهينگی روش های نمونه گيری، تاثير روش
نمونه گيری فضایی بر پيشگویی های فضایی و زمانی
 کاربردهای مدل های فضایی و فضایی-زمانی
كاربرد مدل ها و روش های آمار فضایی و فضایی-زمانی در علوم زمين شناسی، معدن، محيط زیست،
هواشناسی، همه گير شناسی، اقتصاد، پزشكی، علوم قضایی و سایر علوم مرتبطدومین سمینار آمارفضایی و کاربردهای آن