در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دهمین کنگره بین المللی روان درمانی "روان درمانی خانواده محور" بین المللی 20625 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 24 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران .
دهمین کنگره بین المللی روان درمانی "روان درمانی خانواده محور" ، اردیبهشت 1397 به میزبانی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : wcpasian2018.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 2 دی 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : wcpasian2018@ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 اسفند 1396
محور ها : روان درمانی خانواده محور
رویکرد روان تحلیلی
رویکرد روان پویشی
رویکرد شناختی-رفتاری
هنر درمانی
روان درمانی دینی و معنوی
فرهنگ و روان درمانی
اخلاق در روان درمانی
روان درمانی در بحران
پژوهش های نوین در روان درمانی
روان درمانی و نوجوانان
روان درمانی و مشاوره

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


دهمین کنگره بین المللی روان درمانی