در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش دیپلماسی آب وفرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا ملی 18059 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1396 زمان اتمام : 9 اسفند 1396
برگزار کننده : انجمن ژئوپلیتیک ایران.
همایش دیپلماسی آب وفرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا ، 8 و 9 اسفند 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : wdconf.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طبقه 5 واحد 46 ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه خوارزمی
شماره تلفن تماس : 02188342488
شماره فکس :
ایمیل : info@wdconf.ir
محور ها : 1- نظریه ها، تجربیات، قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک.
2-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای غرب ایران.
3-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران و کشورهای شمال و شمال غرب ایران.
4-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران با کشورهای شرق و شمال شرق ایران.
5-دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز.
6- دیپلماسی آب و امنیت پایدار آبی در جنوب غرب آسیا.
7-پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدروپلیتیک غرب آسیا.
8-ظرفیت های غیر دولتی و بازیگران بین المللی دیپلماسی آب در مناسبات هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا.
9-الگوها و تجارب موفق در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.
10- حل و فصل اختلافات در مناسبات هیدروپلیتیک حوضه های مشترک آبی.همایش دیپلماسی آب وفرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا