در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

ششمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایران ملی 19365 نمایش

زمان برگزاری : 9 اسفند 1396 زمان اتمام : 11 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان
ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایرانی (هفدهمین کنفرانس سیستم های فازی و پانزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان از تاریخ نهم تا یازدهم اسفندماه 1396 برگزار خواهد شد. هدف از این کنگره ارائه آخرین تحقیقات علمی و صنعتی در حوزه سیستمهای فازی و هوشمند می‌باشد.

وب سایت : cfis2018.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آذر 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 7 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان-مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی-دانشکده ریاضی و کامپیوتر
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تلفن تماس : 03431322254
شماره فکس :
ایمیل : cfiskerman@gmail.com
محور ها : منطق و ریاضیات فازی
سیستمهای فازی در مهندسی
آمار و احتمال درمحیط فازی
بهینه سازی و تصمیم گیری در محیط فازی
سیستمهای فازی در علوم انسانی
سیستمهای فازی در اقتصاد و مدیریت
علوم پزشکی و سیستمهای فازی
سیستمهای فازی در علوم کشاورزی
هوش مصنوعی
داده کاوی
بیوانفورماتیک
محاسبات نرم
علوم شناختی
هوش محاسباتی
بینایی ماشین و پردازش تصویرششمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایران