در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همايش بين المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ايران با رويکرد محيط زيست بین المللی 16598 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1396 زمان اتمام : 3 اسفند 1396
برگزار کننده : انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران.
همايش بين المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ايران با رويکرد محيط زيست، درصدد است تا گسترش و توسعه فضاي تعامل ميان مباحث نظري و اجراي آثار هنريِ هنرمندان ايراني را در اين حوزه فراهم سازد. بي ترديد زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و کاربردي در اين موضوع که بحثي ميان رشته اي است با ارائه موضوعات جديد و استانداردهاي نوين بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهش­ها، تجربه­ ها و نوآوري­ هاي آکادميک، به توسعه فرهنگ و دانش فني مي افزايد و اذهان را به حفظ، حراست و ترميم تخريبهاي محيط زيستي آگاه مي سازد.

وب سایت : avoa-conf.onlineartgallery.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 3 دی 1396
آدرس دبیرخانه : تهران ، ميدان شيخ بهايی ، درب شرقی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان طراحی، طبقه سوم اتاق ارشد2
محل برگزاری : تهران - سالن همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا (س)
شماره تلفن تماس : 09388226831
شماره فکس :
ایمیل : info@avoa.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 17 دی 1396
محور ها : 1. پژوهش های بنيادی و کاربردی:
· روش شناسي پژوهشي در هنر محيطي
· ارزيابي و آسيب شناسي پايان نامه­هاي دانشگاهي، با موضوع هنر محيطي، محيط زيست و هنر
2. هنر محيطي و مطالعات بين رشته­اي
· شيوه هاي اجراي هنر محيطي
· هنر محيطي در عرصه جهاني
· محيط زيست و هنر اجرا
· محيط زيست و علوم انساني
3. هويت(بوم شناسي هنري) و محيط زيست
· تاثيرات هنر محيطي بر مخاطب
· نقش هنر محيطي در پيشرفت و توسعه فرهنگي
· تجلي تفکر ايراني- اسلامي در هنر محيطي
· هويت ملي و مولفه­هاي آن در هنر محيطي
4. بحران محيط زيست و آثار هنري
· رابطه ي هنر با فضاهاي سبز و تاثير آن بر روحيه انسان
· نمايش و اجراي آثار هنري که به فعاليتهاي بشر در تخريب محيط زيست اشاره دارد
· نقش هنر در جلوگيري از آلودگي صوتي
· نقش هنر در جلوگيري از آلودگي آب ، خاک و هوا
5. هنر و نگاه زيست محيطي در زندگي روزمره
· نقش طراحي محصول و خدمات در اصلاح الگوي زندگي
· طراحي و محيط زيست
· - طراحي براي توسعه پايدار
· - روش هاي نوين طراحي پايدار در دنياي امروزهمايش بين المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ايران با رويکرد محيط زيست