در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی ملی 17004 نمایش

زمان برگزاری : 26 دی 1396 زمان اتمام : 26 دی 1396
برگزار کننده : مرکز مطالعات راهبردی ناجا
همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی ، دی 1396 توسط مرکز مطالعات راهبردی ناجا در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : rahbordi.police.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 آبان 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان شهید مطهری خیابان میر عماد کوچه شهید جنتی پلاک 48 واحد 21
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188505971
شماره فکس : 02188505971
ایمیل : rahbordi@police.ir
محور ها : الف) مبانی نظری و رویکردها:
1. مبانی فلسفی، کلامی و فقهی
2. نظم و امنیت در اندیشه تمدنی متفکران مسلمان (فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون آیت الله محمدعلی شاه آبادی)
3. نظم و امنیت در اندیشه تمدنی ادیان وحیانی (مسیحیت، زردتشت و یهودیت)
4. نظم و امنیت در اندیشه تمدن غیر وحیانی (بودیسم، هندویسم و…)
ب) تمدن نوین اسلامی در اندیشه انقلاب اسلامی:
1. مبانی تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
2. ضرورت رویکرد تمدنی در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
3. چشم‌اندازه تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
4. الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی در نگاه و اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
5. نظم و امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
6. تمدن نوین اسلامی در پرتو قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران.
ج) ناجا و رویکرد تمدنی، چالش‌ها، راهبردها و الزامات:
1. سیر تحول پلیس در تاریخ اسلام با تاکید بر نظم و امنیت
2. پلیس و تمدن در اندیشه متفکران و اندیشه‌های معاصر
3. الزامات معماری ناجای آینده در افق تمدن نوین اسلامی
4. نقش و جایگاه ناجا در تمدن‌سازی
5. الگوی فرماندهی و مدیریت تمدنی ناجای آینده
6. الزامت حقوقی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی
7. الزامات آموزشی، تربیتی، دانشی و معرفتی ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی
8. الزامات سازمانی و ساختاری در تراز تمدن نوین اسلامی
9. نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی
10. توانمندی‌ها و ظرفیت‌های های ناجا در تراز تمدن نوین اسلامی
11. مولفه‌های تمدن‌ساز و نقش ناجا
12. چالش‌های اساسی ناجا در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی.همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی