در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت " از الگوی پایه به‌سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" ملی 57249 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌گیری موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه‌ی راه تدوین آن، دنبال می‌­کنند. طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌­افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستری مناسب برای پاسخگویی به برخی از پرسش‌­های بنیادین و کلان الگو و تبادل­‌نظر در مورد آن‌ها را بوجود آورد.

وب سایت : Conference.olgou.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، شماره 3، دبیرخانه کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188352080
شماره فکس : 02188634008
ایمیل : Conference@olgou.ir
محور ها : الف:رویکردهای الگوی پیشرفت
- رویکرد معنوی و تربیتی به الگوی پیشرفت
- رویکرد فرهنگی و علمی به الگوی پیشرفت
- رویکرد آمایشی و زیست محیطی به الگوی پیشرفت
- رویکرد امنیت ملی و دفاعی به الگوی پیشرفت
ب:جایگاه و روش‌شناسی الگوی پیشرفت
- ضرورت و یا عدم ضرورت تهیه الگوی تفصیلی پیشرفت شامل الگوهای بخش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
- گذار از الگوی پایه به الگوی تفصیلی
- نسبت الگوی پیشرفت با اسناد برنامه‌ای کشور (چشم‌انداز، سیاست¬های کلی، برنامه‌های توسعه پنج ساله و ...)
- نسبت الگوی پیشرفت با اسناد عرصه‌ای پیشرفت (نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و ...)هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت