در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران بین المللی 12325 نمایش

زمان برگزاری : 6 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 8 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران ، اردیبهشت 1397 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : ICIA.IR
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 دی 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - مرکز همایش های بین المللی ابوریحان
شماره تلفن تماس : 021-88020916
شماره فکس :
ایمیل : info@icia.ir
محور ها : Allergy and Immunotherapy of Allergic Disease
Cancer Immunology
Cancer Immunotherapy
Computational Immunology and Systems Biology
Diagnostic Methods in Immunology
Ethics
Immunology of Exercise, Aging, and Nutrition
Immune Cell Therapy
Immunology of Infectious Diseases (Bacteria, Viruses, and Fungi)
Immunoparasitology
Immunodeficiency
Immunogenetics
Immunohematology
Reproductive Immunology
Immunology of Environmental Pollution and Chemical Victims
Immunology of Rheumatic Diseases
Immunopharmacology and Medicinal Plants
Innate Immunity and Inflammation
Monoclonal Antibody (Diagnostic and Therapeutic)
Mucosal and Gastrointestinal Immunology
Nanoimmunology
Oral Immunology
Psychoneuroimmunology and Immunoendocrinology
Research and Development
Stem Cells Based Immunotherapy
Tolerance and Autoimmunity
Transplantation
Vaccine
Veterinary Immunology

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران