در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش علمی جایگاه و نقش مادر ملی 19765 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1396 زمان اتمام : 17 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. بنیاد مادر.
دومین همایش علمی جایگاه و نقش مادر ، اسفند ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : motherconference.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 دی 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - کوی نصر. خیابان دکتر کاردان. دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02161117523
شماره فکس :
ایمیل : mother.conf@ut.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 دی 1396
محور ها : مادر: مراقبت و سلامت
مادر و مراقبت از خود
مادر و سلامت جسم
مادر و حمایت و مراقبت از کودک ( کودکان با نیازهای ویژه)
مادر و بارداری و فرزندآوری
مادر و آسیب های روانی
آموزش و توانمندسازی مادر
مادر : تربیت و خانواده
آموزش و توانمند سازی دختران قبل از ازدواج
آموزش " توانمند سازی و کیفیت زندگی مادر
مادر و تربیت فرزند در دوران مختلف زندگی ( کودکی و نوجوانی و.... )
آموزش زوج ها در تربیت فرزند
مادر و چالش های خانواده(مشاجرت ، طلاق و ...)
مادر:وظایف پدر و فرزندان در خانواده
بازنمایی تصویر مادر در نظام های تربیتی و برنامه درسی و...
مادر: اقتصاد و اشتغال
مادر و اشتغال و مشارکت اجتماعی
مادر و تحصیل و نقش های شغلی
مادر و اقتصاد خانواده
مادر: صنعت و انگیزه های شغلی
و....
مادر: نظام حقوقی
مادر و حقوق خانواده (حضانت)
امنیت و حمایت قانونی از مادر
(مادران سرپرست خانواده، شاغل، محصل و...)
مادر و خلآهای قانونی و حقوقی
مادردرنظام های حقوقی ایران و جهان
مادروآموزش حقوق
و...
مادر: فرهنگ وجامعه
مفهوم مادر در تاریخ ،ادبیات، فرهنگ ، فلسفه و دین
سیمای مادر در ادبیات، فلسفه، دین و فرهنگ (نقش ها و کلیشه های جنسیتی)
تصویر مادر در رسانه، فیلم و سینما
مادر و آسیب های اجتماعی ( فقر، اعتیادو...)
سلامت اجتماعی و معنوی مادر و حمایت ازآن
مادر و چالشهای عصر جدید( فناوری اطلاعات و فضای مجازی و...)دومین همایش علمی جایگاه و نقش مادر