در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی ملی 6143 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1396 زمان اتمام : 9 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی اسفند ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار خواهد گردید.

وب سایت : cglab.aut.ac.ir/iccg2018
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 9 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محل برگزاری : تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره تلفن تماس : 02164542512
شماره فکس :
ایمیل : cglab@aut.ac.ir
محور ها : Topics to be covered include all aspects of computational geometry, but are not limited to:
Algorithmic methods in geometry
Experimental studies of geometric algorithms
Geometric modeling, visualization and simulation
Combinatorial optimization
Computational biology and geometric computations
Computer-aided design
Computer vision
Graph drawing
Geographic information systems
Roboticsاولین کنفرانس ایرانی هندسه محاسباتی