در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران بین المللی 5925 نمایش

زمان برگزاری : 24 بهمن 1396 زمان اتمام : 25 بهمن 1396
برگزار کننده : انجمن کواترنری ایران
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران بهمن ماه سال جاری به همت انجمن کواترنری ایران در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.conf.iranqua.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1396
آدرس دبیرخانه : استان البرز، کرج،میدان استاندارد،خیابان شهید صمد نقدی،بلوار سربازان گمنام،روبروی پمپ گاز، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،انجمن کواترنری ایران.
محل برگزاری : تهران - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
شماره تلفن تماس : 02632821000
شماره فکس :
ایمیل : Irqua2014@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 1 دی 1396
محور ها : شناسایی پدیده­ها و رخدادهای زمین شناختی در دوره کواترنری در گستره ایران زمین
شناسایی فرایندهای منجر به شکل­گیری پدیده­ها و وقوع رخدادها
تحلیل جایگاه کنونی پدیده­ها و رخدادها در امتداد فرایندهای دیرینه کواترنری
تحلیل روندهای احتمالی آینده با استناد به شرایط دیرینه و جایگاه کنونی
سرفصل­های مورد نیاز برای نیل به اهداف مورد نظر از محورهای چهارگانه بالا به شرح زیر پیشنهاد می­شود:
تغییرات اقلیمی کواترنری
رسوب شناسی کواترنری
ماگماتیسم کواترنری
تکتونیک کواترنری
زمین ریخت شناسی کواترنری
تکامل حیات جانوری و گیاهی کواترنری
شکل­گیری انسان در کواترنری
منابع طبیعی و معدنی کواترنری
مبانی کاربردی و مهندسی کواترنری
چشم انداز آینده کواترنریاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران