در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

لرستان / بروجرد

اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی ملی 3768 نمایش

زمان برگزاری : 24 بهمن 1396 زمان اتمام : 26 بهمن 1396
برگزار کننده : دانشگاه آیت الله بروجردی

به نام خدا
اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در زمستان سال 1396 به همت دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) در شهرستان بروجرد برگزار خواهد گردید. امید است دانشگاه آیت الله بروجردی بتواند میزبان خوبی برای اساتید بزرگوار و پژوهشگران جوان در راستای تعامل هرچه بیشتر در علوم مهندسی و به اشتراک گذاشتن دستاوردهای علمی آنها باشد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/nreas95
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 دی 1396
آدرس دبیرخانه : بروجرد، کیلومتر 3 جاده بروجرد - خرم آباد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی
محل برگزاری : بروجرد - دانشگاه آیت الله بروجردی
شماره تلفن تماس : 066-42468320
شماره فکس :
ایمیل : nareas2018@yahoo.com
محور ها : - مهندسی برق
o الکترونیک
o مخابرات
o کنترل
o مکاترونیک
o قدرت
o ماشین های الکتریکی
- مهندسی عمران
o سازه
o زلزله
o مدیریت ساخت
o آب و سازه های هیدرولیکی
o خاک
o راه سازی
o ترافیک
- مهندسی کامپیوتر
o نرم افزار
o هوش مصنوعی
o معماری کامپیوتر
o فناوری اطلاعات
- مهندسی معماری
o مهندسی معماری و توسعه پایدار
o معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی
o معماری و شهرسازی معاصر
- مهندسی مکانیک
o مکانیک جامدات
o ساخت و تولید
o نانو مکانیک
o مکانیک سیالات
o دینامیک
o کنترل
o رباتیکاولین همایش ملی پژوهش های نوین در  مهندسی و علوم کاربردی