در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی ملی 24776 نمایش

زمان برگزاری : 30 تیر 1397 زمان اتمام : 30 تیر 1397
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی. سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین .
«کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی» با مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» در تاریخ 30 تیر 1397 در شهر کرج برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و تحقیقات ارزشمند خود دعوت به عمل می آید.

وب سایت : www.religiousreseraches.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : آستارا - شهرک عباس آباد - مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : استان البرز - کرج
شماره تلفن تماس : 09108643300
شماره فکس :
ایمیل : info@religiousreseraches.com
محور ها : * پژوهش های دینی
* علوم اسلامی
محورهای فرعی از طریق سایت همایش قابل مشاهده است.کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی