در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ملی 24249 نمایش

زمان برگزاری : 20 تیر 1397 زمان اتمام : 20 تیر 1397
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی . سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
«کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21» با حمایت و مشارکت «دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، موسسه آموزش عالی شهریار و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین» و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در حوزه های عمران، معماری، مدیریت و برنامه ریزی شهری، محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری، جغرافیا و علوم زمین در تاریخ 20 تیر 1397 در کرج برگزار می شود. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و تحقیقات ارزشمند خود صمیمانه دعوت به عمل می آید.

وب سایت : www.engineeringconf21.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : آستارا - شهرک عباس آباد - مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : استان البرز - کرج
شماره تلفن تماس : 09108690066
شماره فکس :
ایمیل : info@engineeringconf21.com
محور ها : عمران و معماری
مدیریت و برنامه ریزی شهری
محیط زیست و منابع طبیعی و گردشگری
جغرافیا، علوم زمین و هنرکنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21