در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران ملی 9354 نمایش

زمان برگزاری : 18 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن مرتعداری ایران
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران با محوریت بهره برداری پایدار از مراتع، ضامن حفظ حیات و منابع طبیعی ميزبان تعداد کثیری از اساتید، پژوهشگران، مدیران، کارشناسان و دانشجویان بخش مرتعداری کشور خواهد بود تا با به اشتراک گذاشتن تجربیات و یافته های علمی خود موجبات ارتقاء دانش مرتع و مرتعداری ایران را فراهم و از فعالیت های علمی، تحقیقاتی و اجرائی مرتبط نیز پشتیبانی نماید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/irsrm7
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1396
آدرس دبیرخانه : کرج - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران - دفتر انجمن مرتعداری ایران.
محل برگزاری : کرج
شماره تلفن تماس : 02632236335
شماره فکس :
ایمیل : srmiran206@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 30 بهمن 1396
محور ها : - مدیریت مرتع (برنامه ها و سیاستها، طرحهای مرتعداری، مدیریت چرا، قوانین و مقررات، الگوهای بهره برداری مراتع، ساختار و تشکیلات مدیریت مراتع)
- پایش، ارزیابی و اندازه گیری، فن آوریهای نوین و مدلسازی
- خدمات و کارکردهای اکوسیستم های مرتعی، تولید آب و اکوتوریسم
- مرتع و مرتعداری(مباحث اقتصادی- اجتماعی و حقوقی، دانش بومی، تشکلهای مرتعداری، توانمندسازی بهره برداران، آموزش، ترویج و مشارکت)
- تخریب مراتع و بحرانهای زیست محیطی(بحران آب، تغییر اقلیم، خشکسالی، فرونشست زمین، گرد و غبار و سیل)
- اصلاح، احیا و توسعه مراتعهفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران