در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان ملی 14027 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه کردستان
مرز یک واقعیت اجتماعی، سیاسی، محصول تاریخ، سیاست، قدرت و فضاهای اجتماعی و فرهنگی می­‌باشد که دارای کارکردها و نقش­‌های‌‌ متنوع و متغیر است. مرزها پدیده‌‌ی اجتماعی و فضایی پیچیده‌ای هستند که در پویایی‌شان قابل درک هستند. این ویژگی، مرزها را به نقطه‌ی تلاقی مجموعه‌ی گسترده‌ای از رشته‌های علوم انسانی بدل کرده است. در این میان جامعه‌شناسی، مرز را در زمینه‌ها و دلالت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی‌، اقصادی و فضایی متنوع و متکثر آن درک می‌کند. زمینه‌ها و سطوح مورد مطالعه‌، طیف گسترده‌ای از موضوعات، از قبیل صورت‌بندی‌های مفهومی، تاریخی، ساختاری، کارگزاران و زیست-جهان‌های مردمی را دربر می‌گیرد. امروزه مرزها به ‌لحاظ فرهنگی مورد بازاندیشی قرار گرفته است.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/sob
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 25 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : استان کردستان، شهر سنندج، دانشکاه کردستان، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس : 087۳۳۶۶۴۶۰۰
شماره فکس :
ایمیل : Sob.uok.1397@mgail.com
محور ها : مطالعات مرز: ابعاد مفهومی و نظری
- تاریخ و سیاست های تولید مرز - مرز و نظریه ی اجتماعی - مرز و مطالعات فرهنگی - مرز و مطالعات پسااستعماری - مرز و مرزبانی، ادیان و قرابت های فرهنگی
تجربه ی زیسته ی مرزنشینی
- هویت و زندگی مرزی - مرز و تغییرات سبک زندگی - معیشت مرزی و دگردیسی مناسبات اجتماعی - مرز و برساخت «کولبری»: کولبران، فرودستانِ مناطق مرزی - مرز و گروه های اجتماعی (جوانان، زنان، کودکان، سالخورگان و غیره)
جوامع محلی و سیاست های توسعه
- برنامه های توسعه و مناطق مرزی - مناطق مرزی و دوئالیسمِ سرمایه گذاری/امنیت - حکمرانی و مدیریت جوامع محلی - ابعاد حقوقی زندگی مرزنشینی - چالش های نهادهای انتظامی، مسائل مرزنشینان و حکمرانی
مرز و نهاد های اجتماعی
- وضعیت آموزش در جوامع مرزی - مرز و تحول ساختار خانواده - بازنمایی مرز در رسانه های همگانی - مرز و تغییرات جمعیتی - مهاجرت و پایداری جمعیت در مناطق مرزهمایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان