در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

نهمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی ملی 8591 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه کردستان
نهمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد. اهداف همایش مذکور آشنایی محققین و کشاورزان و سایر فعالین مرتبط با توت فرنگی با آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه توت فرنگی و نیز معرفی بیشتر پتانسیل استان کردستان در زمینه تولید این محصول با ارزش می باشد. محورهای این همایش شامل به‌زراعی و بهنژادی توت فرنگی، تاثیر تنش‌های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی، کشت بافت و بیوتکنولوژی توت فرنگی، برداشت و انبارمانی توت فرنگی، اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی، فرآوری توت فرنگی، اهمیت غذایی و دارویی توت فرنگی، آفات و بیماری‌های توت‌فرنگی و آبیاری توت‌فرنگی می‌باشد.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/strawberry2
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 19 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
محل برگزاری : سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس : ۰۸۷۳۳۶۱۱۳۳۵
شماره فکس :
ایمیل : Strawberry@uok.ac.ir
محور ها : آبیاری توت فرنگی
-
آفات و بیماری های توت فرنگی
-
به زراعی و به نژادی توت فرنگی
-
تاثیر تنش های محیطی بر عملکرد کمی و کیفی توت فرنگی
-
کشت بافت و بیوتکنولوژی توت فرنگی
-
برداشت و انبارمانی توت فرنگی
-
اقتصاد و بازاریابی توت فرنگی
-
فرآوری توت فرنگی
-
اهمیت غذایی و دارویی توت فرنگینهمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی