در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست شهر مشهد(نشست اختصاصي فرونشست زمين در دشت مشهد) ملی 10649 نمایش

زمان برگزاری : 9 اسفند 1396 زمان اتمام : 9 اسفند 1396
برگزار کننده : دانشگاه فردوسی مشهد.
بسياري از دشت هاي ايران اسلامي با معضل فرونشست زمين در اثر پايين رفتن مداوم تراز آب زيرزميني مواجه مي باشند و در اين بين، دشت مشهد يکي از بالاترين نرخ هاي فرونشست را در سال هاي اخير تجربه نموده است.. فرونشست زمين در دشت مشهد آثار و تبعات منفي زيادي دربرداشته است که از مهمترين موارد، ايجاد شکاف در درون زمين در اثر تراکم آبخوان، کاهش ضريب ذخيره آبخوان، آسيب به شبکه آبياري و زهکشي مزارع و ريزش و از بين رفتن چاه هاي آب بوده است.

وب سایت : eegm2018.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پايه
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138804178
شماره فکس : 05138804178
ایمیل : eegm2018@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 بهمن 1396
محور ها : روش هاي ارزيابي فرونشست زمين
روش هاي پيش بيني فرونشست زمين در آينده
آثار و تبعات فرونشست زمين، پارامترهاي مؤثر در فرونشست زمين
روش هاي کاهش خطرات و تبعات فرونشست
روش هاي مقاوم سازي سازه ها و شريان هاي حياتي در مقابل فرونشست

طبقه بندی ها : جغرافیا ، محیط زیست ، علوم پایه ،


دومين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست شهر مشهد(نشست اختصاصي فرونشست زمين در دشت مشهد)