در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران ملی 15004 نمایش

زمان برگزاری : 25 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 26 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن جامعه شناسی ایران. مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران.
طی دو دهه اخیر همایش آسیب های اجتماعی ایران در دو نوبت (1380 و 1391)توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار و نتایج آن در 14 جلد کتاب منتشر شده است.سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران ، اردیبهشت 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : socialpathology3.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 دی 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه شاهد، پلاک 8، طبقه پنجم، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188392320
شماره فکس :
ایمیل : socialpathology3@gmail.com
محور ها : دستاوردهای مفهومی-نظری و رویکرد تاریخی-تحلیلی به آسیب های اجتماعی؛
وضعیت موجود آسیب های اجتماعی؛
سبب شناسی آسیب های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن؛
روند تغییرات و تحولات آسیب های اجتماعی در دهه های اخیر و آینده نگری آن؛
ارزیابی سیاستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی؛
راهکار های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛
شناسایی بسترها، فرصت های موجود و امکان سنجی آن در کاهش آسیب ها؛
تحولات جهانی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن.

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران