در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران ملی 11869 نمایش

زمان برگزاری : 18 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن اقتصاد کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران 18 و 19 اردیبهشت ماه 1397 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران؛ کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار می گردد. گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج مرکز استان البرز، افتخار میزبانی این رویداد بزرگ علمی کشور را دارد.

وب سایت : 11bciae.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : کرج - خیابان دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی
محل برگزاری : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 02632222767
شماره فکس : 02632222767
ایمیل : iranianaes.ir@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 15 اسفند 1396
محور ها : v ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و راههای تامین مالی کشاورزی
v اقتصاد آب در بخش کشاورزی (بازار آب، آب مجازی، حسابداری و نرخگذاری آب)
v بهره‌وری و فضای کسب و کار در کشاورزی
v سیاست‌های راهبردی توسعه کشاورزی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
v مزیت‌های نسبی، سیاست‌های تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی
v تشکل‌های کشاورزی توسعه زنجیره تولید، بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
v ریسک، بیمه و مدیریت جامع ریسک در کشاورزی
v صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه روستایی و اقتصاد کشاورزی
v تغییر اقلیم و سیاست‌های اشتغال، پیشگیری و سازگاری در بخش کشاورزی
v اقتصاد نوآوری و فعالیت‌های دانش بنیان در کشاورزی
v پیوند‌های اقتصاد کشاورزی و سیاست‌های کلان اقتصادی
v تقاضا برای مواد غذایی، امنیت غذایی و تغذیه
v اقتصاد زیستی و زنجیره تولید غذای سالم
v اقتصاد رفتاری در زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی
v اشتغال پایدار روستایی و عشایرییازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران