در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران بین المللی 19851 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 25 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن ژنتیک ایران
سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران ، اردیبهشت 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : geneticscongress.ir/fa-ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : تهران - دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم زیستی - ط 5 - اتاق 5601 دبیرخانه کنگره ژنتیک ایران
محل برگزاری : تهران - سالن اجلاس سران
شماره تلفن تماس : 02182884745
شماره فکس : 02189787971
ایمیل : info@geneticscongress.com
محور ها : ژنتیک انسانی و پزشکی
ژنتیک گیاهی
ژنتیک میکروارگانیسم ها
منابع ژنتیک
اخلاق و قانون در ژنتیک و تعیین هویت انسانی
تکنولوژی های جدید و پیشرفت های تکنولوژیکی در ژنتیک
ژنتیک حیوانی
بیوانفورماتیک
سلول های بنیادیسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران