در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ملی 15916 نمایش

زمان برگزاری : 26 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 26 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ (dcbdp2018) توسط دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در تاریخ 26 اردیبهشت 1397 در تبریز برگزار خواهد شد.

وب سایت : dcbdp2018.azaruniv.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : تبریز، کیلومتر 35 جاده تبریز آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
شماره تلفن تماس : 04134327548
شماره فکس :
ایمیل : dcbdp@azaruniv.edu
زمان اعلام نتایج داوری : 20 فروردین 1397
محور ها : موضوعات عمومی و فراگیر کنفرانس عبارتند از:
مهندسی کامپیوتر
فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
شبکه های کامپیوتری و سیستم های دیجیتال
------
موضوعات و محورهای تخصصی کنفرانس عبارتند از:
سیستم های توزیع شده و محاسبات
پردازش داده های بزرگ
تحلیل شبکه های اجتماعی
بینایی ماشین توزیع شدهچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ