در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بیستمین کنگره شیمی ایران ملی 11570 نمایش

زمان برگزاری : 26 تیر 1397 زمان اتمام : 28 تیر 1397
برگزار کننده : انجمن شیمی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران بیستمین کنگره شیمی ایران را در تاریخ 26 و 27 تیر ماه 1397 برگزار نماید

وب سایت : icc20.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 دی 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم - گروه شیمی
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138805546
شماره فکس : 05138796416
ایمیل : icc20@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 اردیبهشت 1397
محور ها : شیمی آلی
شیمی فضایی
طیف سنجی ترکیب های آلی
سنتز ترکیب های آلی و دارویی
روش شناسی ( متدولوژی ) در شیمی آلی
شیمی فیزیک آلی
شیمی تجزیه
الکتروشیمی تجزیه ای
طیف سنجی تجزیه ای
جداسازی و کروماتوگرافی
تجزیه زیستی
شیمی سنجی ( کمومتریکس )
شیمی معدنی
شیمی آلی فلزی
سنتز و طیف سنجی ترکیب های معدنی
پلیمرهای معدنی
شیمی حالت جامد
سینتیک و سازوکار واکنش های معدنی
شیمی فیزیک
سینتیک و سازوکار واکنش های شیمیایی
ترمودینامیک
شیمی کوانتوم
طیف سنجی مولکولی
شبیه سازی
شیمی سطح
سونوشیمی ( شیمی فراصوت )
موضوع های بین رشته ای
بیوشیمی
شیمی سبز
شیمی محیط زیست
فیتوشیمی
فوتوشیمی
نانوشیمی
کاتالیزور
شیمی محاسباتی
شیمی کاربردی
حسگرهای شیمیایی و زیستی
آزمایشگاه بر روی تراشه
روش های نوین آموزش شیمی
شیمی پلیمر
شیمی و صنعتبیستمین کنگره شیمی ایران