در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک ملی 5358 نمایش

زمان برگزاری : 29 فروردین 1397 زمان اتمام : 31 فروردین 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشكی مشهد
اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک ، فروردین 1397 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : cong-mstd.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 دی 1396
آدرس دبیرخانه : مشهد بیمارستان قائم (عج) ساختمان کتابخانه طبقه دوم
محل برگزاری : مشهد - هتل پردیسان
شماره تلفن تماس : 051-38406757
شماره فکس :
ایمیل : Cong.MSTD@mums.ac.ir
محور ها : ۱- دیابت و پره دیابت
۲- چاقی و سندروم متابولیک
۳- اختلالات لیپید
۴- بیماریهای تیروئید
۵- تازه های کانسر تیروئید

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


اولین همایش سراسری تازه های تیروئید و سندرم متابولیک