در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ملی 4431 نمایش

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 6 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه شیراز
سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ، اردیبهشت 1397 به میزبانی دانشگاه شیراز در شیراز برگزار خواهد شد.
پروفسور روبرت هوبر (Robert Huber) از موسسه ماکس پلانک و برنده جایزه نوبل شیمی سال 1988 به عنوان سخنران کلیدی در سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی سخنرانی خواهند کرد.

وب سایت : pps3.shirazu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 1 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه : شیراز - دانشگاه شیراز
محل برگزاری : شیراز
شماره تلفن تماس : 07136460906
شماره فکس : 07134640788
ایمیل : PPS3@Shirazu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 اسفند 1396
محور ها : شیمی پروتئین
پروتئومیکس بالینی و سنجشی
مهندسی آنزیم ها و شیمی آنزیم ها
آنزیم ها، آنزیم های مصنوعی و کاربردهای پزشکی و صنعتی
فولدینگ، پویایی ساختاری و پایداری پروتئین ها
پپتیدهای فعال زیستی و کاربرد آنها در صنایع مختلف
پروتئین ها و بیماری های متابولیکی
داروها و بیومارکرهای پروتئینی
فناوری های پیشرفته در حوزه مطالعات پروتئینی
کاربرد پروتئین ها در فناوری نانو
نوآوری در روش های تخلیص و سنجش های کمی پروتئینی
برهمکنش دارو-پروتئین و پروتئین-پروتئین
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات پروتئینی
پروتئین های گیاهی و بیماری های مرتبط

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


سومین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی