در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی ملی 4162 نمایش

زمان برگزاری : 16 اسفند 1396 زمان اتمام : 16 اسفند 1396
برگزار کننده : مرکز تحقیقات بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی ، اسفند 1396 در گرگان برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.rhrc.goums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 دی 1396
آدرس دبیرخانه : گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان
محل برگزاری : گرگان
شماره تلفن تماس : 01732451353
شماره فکس :
ایمیل : rhrc@goums.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 بهمن 1396
محور ها : سلامت جنسی و باروری
بیماری های منتقله از طریق تماس جنسی
مشاوره و توانمند سازی در گروه های آسیب پذیر
طرح تحول سلامت در مامایی و سلامت باروری

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


دومین همایش سراسری سلامت باروری و مشاوره در مامایی