در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار بین المللی 5656 نمایش

زمان برگزاری : 28 فروردین 1397 زمان اتمام : 30 فروردین 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار درسال 1397 در شهر مقدس مشهد برگزار می گردد.

وب سایت : cong-phcai2018.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 16 بهمن 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 051-38547243
شماره فکس : 051-38547243
ایمیل : info@phcai.mums.ac.ir
محور ها : کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه
بهداشت دست
واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها
استفاده از آنتی بیوتیک ها دردرمان و پیشگیری از عفونت ها
مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
عفونت های مربوط به مراقبت از بیمار(عفونت های بیمارستانی)
عفونت های زخم جراحی
پنومونی همراه با ونتیلاتور
عفونت های سیستم ادراری
عفونت های خونی
عفونت های مرتبط با وسائل پزشکی
عفونت در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی
عفونت در بیماران نوتروپنیک
عفونت در بیماران دارای پیوند اعضا
روش های تشخیصی بیماری های عفونی
اپیدمیولوژی و پزشکی مبتنی بر شواهد
عفونت های سیستم گوارشی
عفونت های استخوان، مفصل و بافت نرم
عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
عفونت های سیستم تنفسی
عفونت های نوزادی و مادرزادی
عفونت های منتقله از راه جنسی نوپدید و بازپدید
عفونت های تروپیکال و بیماری های عفونی فراموش شده
عفونتهای سیستم قلبی و عروقی
باکتری شناسی بالینی
ویروس شناسی بالینی
قارچ شناسی بالینی
انگل شناسی بالینی
ایمنی شناسی بیماری های عفونی
عفونت های استافیلوکوکی
اپیدمیولوژی و کنترلMRSA
آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین
پاتوژن های مولتی رزیستانت و ESBL
کلستریدیوم دیفیسیل
مقاومت به آنتی بیوتیک ها
پربیوتیک ها و پروبیوتیک ها
کنترل عفونت در سالمندان
تغذیه در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


دومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار