در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

سومین سمینار شیمی کاربردی ایران ملی 15395 نمایش

زمان برگزاری : 6 شهریور 1397 زمان اتمام : 7 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه بوعلی سینا همدان . انجمن شیمی ایران.
رشد روز افزون صنایع شیمیایی و پژوهشهای مستمر در حیطه مفاهیم شیمی مرتبط با شالوده فرآیندها و نو آوری و بهبود فرآیندهای شیمیائی، لزوم تبادل نظر و تبادل نظرات را در جمع پژوهشگران و دست اندرکاران شیمی کاربردی محرز می نماید.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/3chem
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : همدان - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده شیمی
محل برگزاری : همدان - دانشگاه بوعلی سینا
شماره تلفن تماس : 08138381426
شماره فکس :
ایمیل : iacs3@basu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 مرداد 1397
محور ها : پژوهش های کاربردی در زمینه :
نفت و گاز و پتروشیمی
نانو شیمی
تصویه آب و پساب
محیط زیست
کاتالیزورها
خواص مواد و پلیمرها
شیمی صنایع معدنی
شیمی صنایع غذایی
فرآیندها و راکتورهای شیمیایی
الکتروشیمی و خوردگی
فرآیندهای خالص سازی و جداسازی
انرژی های نو و پیل های سوختی
و...سومین سمینار شیمی کاربردی ایران