در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

همایش ملی نقش رسانه های دیداری-شنیداری در تبیین اسلام ملی 13255 نمایش

زمان برگزاری : 30 فروردین 1397 زمان اتمام : 30 فروردین 1397
برگزار کننده : جامعه المصطفی (ص) واحد گرگان . مجتمع عالی مذاهب اسلامی گرگان.
همایش ملی نقش رسانه های دیداری-شنیداری در تبیین اسلام ، به میزبانی جامعه المصطفی (ص) واحد گرگان ، فروردین 1397 در گرگان برگزار خواهد شد.

وب سایت : hamayesh.miu.ac.ir/auditory
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : گرگان - جنب کارخانه زرین نخ - جامعه المصطفی (ص) واحد گرگان - معاونت پژوهش.
محل برگزاری : گرگان
شماره تلفن تماس : 0173129
شماره فکس : 01732425316
ایمیل : hamayeshgorganmiu96@gmail.com
محور ها : # ارتباطات و رسانه های دیداری – شنیداری
# رسانه های دیداری – شنیداری و تقریب مذاهب اسلامی
# رسانه ها و تمدن اسلامی
# رسانه های دیداری – شنیداری و حقوق بین المل
# دین و رسانه های دیداری – شنیداری
#رسانه ها و بیداری اسلامی
# علوم انسانی – اسلامی و رسانه های دیداری – شنیداریهمایش ملی نقش رسانه های دیداری-شنیداری در تبیین اسلام