در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش ملی فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز ملی 5495 نمایش

زمان برگزاری : 12 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
همایش ملی فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز ، اردیبهشت 1397 در تبریز و به میزبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ccn97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : تبریز - دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده فرش
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شماره تلفن تماس : 04135419964
شماره فکس :
ایمیل : farsh@tabriziau.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 17 فروردین 1397
محور ها : نیازهای معاصر فرش در حوزه های طراحی و رنگبندی.
نیاهای معاصر فرش در حوزه های مواد اولیه ، بافت و رنگرزی.
نیاهای معاصر فرش در حوزه های اقتصاد و مدیریت .همایش ملی فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز