در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش بین المللی آینده فضاهای عمومی شهری بین المللی 11790 نمایش

زمان برگزاری : 15 مهر 1397 زمان اتمام : 17 مهر 1397
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس با همکاری وزارت راه و شهرسازی و با مدیریت اجرایی انجمن علمی طراحی شهری
همایش بین المللی آینده فضاهای عمومی شهری، مهر 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.fups2018.com
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 25 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 11 خرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 24 مرداد 1397
آدرس دبیرخانه : تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده هنر- طبقه اول
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : ۰۹۳۷۶۷۱۶۲۷۸ (ساعت تماس ۹ صبح الی ۱۳)
شماره فکس :
ایمیل : info@fups2018.com
زمان اعلام نتایج داوری : 10 تیر 1397
محور ها : ۱- فضای عمومی و درس هایی از تاریخ
۲- فضای عمومی و چالش های محیطی
۳- فضای عمومی، کیفیت، طراحی و مدیریت
۴- فضای عمومی و دگرگونی شهری
۵- فضای عمومی و بازآفرینی شهری
۶- فضای عمومی و تکنولوژی
۷- فضای عمومی و چالش هایی اجتماعی-اقتصادی
۸- فضای عمومی و حرکت در شهر

طبقه بندی ها : هنر و معماری ،


همایش بین المللی آینده فضاهای عمومی شهری