در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران بین المللی 11542 نمایش

زمان برگزاری : 13 شهریور 1397 زمان اتمام : 15 شهریور 1397
برگزار کننده : انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران . موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
با یاری پروردگار متعال، سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با شعار "کشاورزی دانش بنیان، امنیت غذایی"، از 13 تا 15 شهریور ماه 1397 توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می‌گردد.

وب سایت : agrobreedcongress.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : کرج- بعد از بلوار شهید فهمیده - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- سالن های گردهمایی- انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محل برگزاری : کرج - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
شماره تلفن تماس : 02632755300
شماره فکس :
ایمیل : agrobreedcongress@gmail.com
محور ها : زراعت: اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی
به نژادی گیاهان زراعی
زیست فناوری گیاهان زراعی
نظام‌های زراعی (زراعت ارگانیک، کشاورزی پایدار ...)
تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی
بهره‌وری و کارایی مصرف آب در گیاهان زراعی
روش‌های نوین در تولید محصولات زراعی
علف‌های هرز و مدیریت آن‌ها
حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی
تغییر اقلیم و مدل سازی گیاهان زراعی
زراعت و اصلاح گیاهان دارویی
گیاهان زراعی جدید و فراموش شده
فناوری و مدیریت تولید بذر در گیاهان زراعی
سیستم های های تولید زراعی ارگانیک و کم نهاده

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


 سومین کنگره بین‌المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران