در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

هرمزگان / بندرعباس

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی ملی 12799 نمایش

زمان برگزاری : 25 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 26 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان.
با توجه به نرخ بالای رشد فعالیتهای صنعتی، امروزه مبحث تغییر اقلیم جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین چالش های زیست محیطی پیدا نموده است و به دلیل تاثیر گذاری تغییر اقلیم بر وضعیت اکوسیستم های آبی، در سالیان گذشته تحقیقات وسیعی نیز در این زمینه آغاز شده است. این تاثیرات در نواحی ساحلی با تغییرات سطح آب دریا، تغییرات اکولوژیکی و کاهش تنوع زیستی دریایی می تواند همراه باشد که دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر بهره برداری از منابع دریایی است. در این راستا همایش حاضر سعی بر ایجاد فضای مناسب برای تبادل اطلاعات و بررسی آخرین دستاوردهای پژوهشی اساتید و محققین دارد.

وب سایت : pgoseri.areeo.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : هرمزگان - بندر عباس
شماره تلفن تماس : 07633348602
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 10 اردیبهشت 1397
محور ها : تغییر اقلیم و شیلات
امنیت غذایی دریایی
تاثیر بر ذخایر آبزیان
تنوع زیستی آبزیان
بهداشت آبزیان و بیماریها
آبزی پروری
پدیده کشند قرمز
جنگلهای حرا
خشکسالی، برداشت و شیرین سازی آب
پیش بینی تغییر اقلیم
نقش تکنولوژی و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم
نقش منابع انرژی تجدید پذیر بر گرمایش زمین
تغییر سطح دریا
تغییر اقلیم و هواشناسی دریایی
مدلسازی و تشخیص در زمان جاری و آینده
تغییر اقلیم و جنبه های مدیریتی - اقتصادی
راههای مدیریت تغییر اقلیم
تاثیرات اقتصادی تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و توسعه پایدار
تغییر اقلیم و اکوتوریسم
مدیریت مناطق ساحلی
بهداشت و سلامت مصرف کنندگان

طبقه بندی ها : کشاورزی ، محیط زیست ، علوم پایه ،


همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی